top of page

Politika o zasebnosti

 

Zbiranje podatkov

Naše podjetje spoštuje zasebnost, zato z osebnimi podatki strank ravnamo odgovorno in v skladu z zakonodajo
Zakon o varstvu osebnih podatkovZakonom o varstvu potrošnikov , Zakonom o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov )

Osebni podatki se uporabljajo zgolj za nemoteno poslovanje podjetja.

Stranke, ki bodo podale privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo podučili o namenu uporabe danih osebnih podatkov in pravicah, ki jih določa zakonodaja.

 

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih boste posredovali je Maximo tekstil d.o.o., Hrastovec 22, 1236 Trzin, matična št.: 5935792,
tel. št.: +386 (0)1 562 1843 , e-pošta: maximo3@siol.net

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Uporabniki osebnih podatkov so interni oddelki podjetja Maximo tekstil d.o.o. in njegovi pogodbeni obdelovalci, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo dokler traja pogodbeno razmerje oziroma omejeno dalj časa, če tako določa zakon ali je tak zakoniti interes podjetja Maximo tekstil d.o.o. Skladno s 5. odstavkom 86. člena Zakona o davku na dodano vrednost, ZDDV-1, smo račune dolžni hraniti 10 let.

 

Pravice uporabnikov

 

Stranka oz. uporabnik spletne strani lahko od podjetja Maximo tekstil d.o.o. (upravljalec osebnih podatkov) preko naslednjega e-poštnega naslova zahteva, da preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov: maximo3@siol.net

 

 • Uporabnik spletne strani ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili pridobljeni med uporabo le te. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti identiteto osebe, ki povprašuje po dostopu do osebnih podatkov.

 • Uporabnik spletne strani ima pravico do popravka netočnih podatkov, ki so bili pridobljeni med uporabo le te. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti identiteto osebe, ki povprašuje po popravku netočnih osebnih podatkov.

 • Uporabnik spletne strani ima pravico do pozabe oz. izbrisa osebnih podatkov, ob izpolnjenih pogojih, ki jih določa 17. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

 • Uporabnik spletne strani ima pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za neposredno trženje in profiliranje.

 • Uporabnik spletne strani ima pravico do odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi.

 • Uporabnik spletne strani ima pravico do pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

 

Postopek uveljavljanja pravic

 • Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov Maximo tekstil d.o.o.

 • Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

 • Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Varovanje zasebnosti

 • Za podjetje Maximo tekstil d.o.o. in njegovo spletno stran https://www.maximo-tekstil.com so vsi prejeti osebni podatki strank in uporabnikov spletne strani (kot so: ime in priimek elektronski naslov, IP naslov) zasebni in zaupni.

 • Osebni podatki so shranjeni v skladu z zakonodajo in dostopni le pooblaščenemu osebju ter osebi čigar so last.

 • Osebni podatki se uporabljajo izključno za potrebe trženja izdelkov. Podjetje Maximo teksitl d.o.o osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam, brez privolitve kupca.

 

Varovanje podatkov

Podatki o strankah so shranjeni v digitalni obliki, se v tej tudi obdelujejo in varujejo v skladu z zakonodajo. Ob prejetem povpraševanju osebne podatke stranke potrebujemo za nemoten proces komunikacije s stranko. Vse osebne podatke bomo hranili tajno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

 

V kolikor osebnih podatkov ne zagotovite, pogodbe ali ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, ne bo mogoče izvajati. Ne sprejemamo avtomatiziranih odločitev v smislu 22. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter ne oblikujemo profilov.

Maximo tekstil d.o.o.Maximo tekstil d.o.o.

bottom of page